วิทยากรการตลาดออนไลน์ Digital Marketing
menu

วิทยากร ด้านการตลาดออนไลน์ ดิจิทัลมาร์เก็ตติ้ง Brandingchamp.com

วิทยากร

อาจารย์ แชมป์ ธิติพล เทียมจันทร์

การศึกษา ปริญญาโท MICT: Master of Information and Communication Technology, University of Wollongong, Australia

วิทยากรด้านการตลาดไทย วิทยากรการตลาดออนไลน์, ที่ปรึกษาการตลาดสำหรับธุรกิจ SME, Digital Marketing และ E-Commerce อยู่ในวงการธุรกิจ และ การตลาดออนไลน์ มาแล้วมากกว่า 10 ปี เข้าใจเจ้าของกิจการ ตลอดจนผู้ประกอบการและทีมงานผู้ช่วย สามารถให้คำปรึกษาและบรรยายในเชิงวิทยากรได้ตรงประเด็น และเข้าถึงจับต้องได้ปฎิบัติได้ทันที 


ที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์ อันดับ 1 วิทยากรการตลาดออนไลน์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดดิจิทัล คลุกคลีและทำงาน สร้างธุรกิจ บนโลกอินเตอร์เน็ต ให้ประสบความสำเร็จ มาแล้วอย่างโชกโชนและยาวนาน กว่า 10 ปี และให้การบรรยาย จัดงานกิจกรรมและเวิร์คชอป ที่ได้ประโยชน์จริงและเพิ่มประสิทธิภาพบุคคลากรในหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ   


และ การรับรองจากทาง กูเกิ้ล

Digital Garage Certificate : The Fundamental of Digital Marketing Certification ( รหัสใบ Cert. คือ VVZ2FBV3R )

learndigital.withgoogle.com/digitalgarage/validate-certificate-code


วิทยากรด้านการตลาดออนไลน์ (Digital Marketing) กลยุทธ์ทางธุรกิจ (Business Strategies) และ เทคโนโลยีโลกดิจิทัล (Digital Technology) ให้กับ รัฐ หน่วยงานราชการ อุดมศึกษา มหาวิทยาลัย และ บริษัทเอกชน และเป็น ผู้เชี่ยวชาญอันดับหนึ่ง สำหรับ ที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์ ให้คำปรึกษาทางธุรกิจ ผู้ประกอบการ ในการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็น การตลาด โฆษณา ประชาสัมพันธ์ การใช้สื่อในช่องทางออนไลน์และอีคอมเมิร์ซ e-Commerce อย่างมีประสิทธิภาพ


  Tags: